Meningokokkenziekte

Het zal u niet zijn ontgaan: de meningokokkenziekte is volop in het nieuws. Bij vragen of bezorgdheid adviseren wij u de sites van GGD en/of RIVM te raadplegen. GGD: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/vaccinaties/meningokokkenziekte.aspx RIVM: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken Het RIVM heeft ook een korte informatiefilm op YouTube gepubliceerd over de meningokokkenziekte:    

Informatie over uw privacy in onze praktijk

Het is u vast niet ontgaan: de AVG… De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in…