Op onze praktijk is een aantal laboratoriumfaciliteiten aanwezig, zoals voor het bepalen van het CRP, het bloedsuikergehalte en het gehalte aan cholesterol en andere vetten in het bloed. Verder is onderzoek mogelijk van de urine naar onder meer het bestaan van een blaasontsteking. Tenslotte kan met urine een zwangerschapstest worden gedaan. Deze onderzoeken vallen onder het beheer van de assistente.

Alle andere, meer uitgebreidere onderzoeken worden uitgevoerd door het regionaal opererende Huisartsenlaboratorium uit Koog aan de Zaan (Salt) of de laboratoria van de ziekenhuizen in Beverwijk of Alkmaar.

Bloedafnames van het Huisartsenlaboratorium vinden in Castricum elke werkdag plaats op verschillende locaties en tijden. Ook elders in de regio zijn prikpunten. Het Huisartsenlaboratorium heeft verder een eigen Trombosedienst en kan in noodzakelijke gevallen dagelijks ook bij de patiënten thuis tot een bloedafname overgaan. De uitslagen worden aan het eind van de dag elektronisch naar de praktijk verstuurd, waardoor deze meestal reeds de volgende dag voor de patiënt beschikbaar zijn.

Priklocaties en openingstijden