Per 1 september jl. heeft Aart Leemhuis na ruim 35 jaar huisartsenwerk afscheid genomen van de praktijk.

Aart Leemhuis begon zijn praktijk in 1983. Deze huisartspraktijk, toen nog aan de Dag Hammarskjöldlaan, kwam voort uit de zorg die hij al enkele jaren verleende aan de kampeerders op camping Bakkum. Aart bouwde zijn huisartspraktijk op en hield zich intensief bezig met patiëntenzorg, innovatie en bewaking van de zorgkwaliteit, waardoor de praktijk uitgroeide tot een grote en moderne praktijk. Jarenlang was Aart aanspreekpunt voor de EHBO-post op het strand en verzorgde hij gedurende de zomermaanden de spreekuren op camping Geversduin en Bakkum.

Naast het gewone huisartsenwerk heeft Aart aan diverse overlegstructuren met ziekenhuizen, verzekeraars en gemeente deelgenomen en was hij actief in het organiseren van na- en bijscholingsprogramma’s. Als huisartsopleider van het AMC heeft Aart vele huisartsen opgeleid. De afgelopen jaren werkte Aart regelmatig in Suriname en Tanzania, waar hij zich ingezet heeft voor de verbetering van de lokale (huisarts)geneeskundige zorg.

Praktijkvoering

Ook al hebben we met ons team de afgelopen jaren naar dit moment toegewerkt, de overgang zal voor ons allemaal groot zijn. Wendy van der Maarel, sinds 2010 gezamenlijk praktijkhouder, zal de praktijk op dezelfde locatie voortzetten onder de nieuwe naam Huisartsenpraktijk Van der Maarel. Zij zal dit doen op de wijze zoals Aart en Wendy het de afgelopen jaren samen gedaan hebben. Aan de praktijkvoering zal daarom weinig veranderen.

Het team

Wendy heeft Elmer Leemhuis, huisarts en zoon van Aart en Trees, bereid gevonden om in de praktijk aan de slag te gaan. Odette Wissenburg, het afgelopen jaar in onze praktijk opgeleid tot huisarts en daarmee voor u een bekend gezicht, blijft in de praktijk werken. Nan-Simon Dekker neemt afscheid van Castricum en sluit zich als praktijkhouder aan bij zijn collega’s in Julianadorp, waar hij de afgelopen jaren al veel gewerkt heeft.

Trees Leemhuis, telefoniste/receptioniste van het eerste uur, zal dit najaar ook afscheid nemen van de praktijk. Daarom zal het ondersteunende team bestaande uit Melissa Beentjes (doktersassistente), Yvon Buur (praktijkondersteuner), Heidy Vermeulen (praktijkondersteuner GGZ) en Tineke Schermerhorn (praktijkondersteuner GGZ) aangevuld worden met Brigitte Veldt, telefoniste/doktersassistente. Michelle Arendsen (diëtiste) blijft haar eigen praktijk voeren onder ons dak.

Nieuwe website en nieuw e-mailadres

Onze nieuwe website is gelanceerd: www.huisartsenpraktijkvdmaarel.nl. Technisch en qua uiterlijk is de website nieuw, maar wat betreft structuur en functionaliteiten zult u veel herkennen van de oude website.

Ook is het e-mailadres van de praktijk gewijzigd: info@huisartsenpraktijkvdmaarel.nl. Het e-mailadres ‘praktijk@leemhuis.net’ vervalt over niet al te lange tijd.

Gelegenheid tot afscheid nemen van Aart en Trees Leemhuis

Wij zijn Aart en Trees dankbaar voor het opbouwen van de praktijk en voor hun onvermoeibare inzet voor de patiënten. Hun afscheid zal dan ook niet ongemerkt voorbij gaan. Aart is momenteel voor een paar maanden vrijwilligerswerk naar Suriname vertrokken. Als hij in januari weer is teruggekeerd zal aan alle patiënten gelegenheid worden geboden om persoonlijk afscheid van Aart en Trees te nemen. U wordt daarvan tijdig per brief op de hoogte gesteld.

 

Deze nieuwsbrief is ook per e-mail aan alle bij ons ingeschreven patiënten verstuurd. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen? Dan is deze wellicht in uw spambox terechtgekomen of hebben wij geen of niet het juiste e-mailadres van u; geef uw e-mailadres dan door aan onze praktijk via info@huisartsenpraktijkvdmaarel.nl.