Corona en onze praktijkvoering

Gelukkig kunnen wij de dagelijkse huisartsenzorg voor onze patiënten weer redelijk uitvoeren. Wij doen ons uiterste best om de afstand van 1.5m te bewaren tussen onze patiënten onderling. Dit houdt o.a. in dat wij het inloopspreekuur zoals u dat gewend was van ons vooralsnog niet door kunnen laten gaan. Tevens vragen wij u om indien mogelijk alleen naar de praktijk te komen, uitzonderingen (kinderen, ouderen) daargelaten. Laat uw taxichauffeur a.u.b. in de auto wachten. Als er te weinig ruimte in de wachtkamer is en u hebt goede benen, mag u buiten wachten, evt. met een geleende paraplu. De praktijkmedewerkers werken veel met handschoenen, maar belangrijker nog: zij wassen de hele dag door hun handen en gebruiken handalcohol.

Wij hebben een strikte scheiding tussen corona- en niet-coronaspreekuren. De van corona verdachte patiënten wachten nooit tussen de andere mensen in de wachtkamer. Wij hebben net als de ziekenhuizen een aparte ingang voor coronaverdachte patiënten en zien hen, in beschermende kleding, op een ander spreekuurtijdstip.

Coronatesten

Mensen met acute klachten kunnen indien nodig getest worden via een keel- en/of neuskweek. Dit gebeurt via de GGD. Als u denkt dat u getest moet worden dan kunt u contact opnemen met 0800-1202.

Het aanbieden van serologische tests (antistoffen in het bloed meten om te kijken of u de ziekte al gehad heeft) wordt (nog) niet aangeraden door de overheid en onze vakverenigingen. De testen geven geen uitsluitsel over uw bescherming tegen een nieuwe besmetting. De testen geven ook geen uitsluitsel of u als ex-patiënt de ziekte misschien tóch nog als ‘tussenpersoon’ kunt doorgeven aan anderen. Voor algemene vragen over Corona verwijzen we u naar de websites van Rijksoverheid, Thuisarts.nl en RIVM of te bellen met het landelijk informatienummer 0800 1351.

Goed om te weten: huisartsen geven geen geneeskundige verklaring rondom corona af. Lees hier meer meer over >

Huisartsenpraktijk Van der Maarel bevindt zich aan de rand van de Castricumse wijk Albertshoeve. Het is de voortzetting van praktijk Leemhuis/van der Maarel zoals die vanaf 2010 bestond en praktijk Leemhuis zoals de praktijk van start ging in 1983.

Moderne praktijk
Het is een moderne praktijk met een vakkundig en enthousiast team onder leiding van Wendy van der Maarel. In de praktijk werken huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners intensief met elkaar samen.

Kwalitatief goede preventieve en huisartsgeneeskundige zorg
Het doel van onze praktijk is het bieden van kwalitatief goede preventieve en huisartsgeneeskundige zorg. Uitgangspunt daarbij is om door patiënten naar voren gebrachte klachten en problemen zoveel mogelijk in de praktijk zelf te behandelen. Hiervoor investeren wij voortdurend in medische ontwikkelingen, kennis en apparatuur. Naast huisartsgeneeskundige zorg kunt bij ons terecht voor reisadvies en -vaccinaties en psychologische zorg. Ook begeleiden wij patiënten met lichamelijke chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Tevens voeren wij medische keuringen uit (o.a. voor het rijbewijs).

Goede zorg voor toeristen in Castricum
Onze praktijk biedt ook goede zorg voor toeristen in de Gemeente Castricum. In het zomerseizoen houden wij spreekuren op de KennemerduincampingsBakkum en werken we nauw samen met de EHBO-post op het strand.

Reguliere geneeswijze
De toegepaste geneeswijze is regulier, waarbij de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt worden gerespecteerd. Verwijzingen kunnen plaatsvinden naar alle paramedici en specialisten in de regio (voornamelijk het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar).

Geaccrediteerde huisartsenpraktijk

Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd. NHG-Praktijkaccreditatie toont aan dat de praktijk werkt volgens actuele normen, die worden vastgesteld door onze beroepsgroep en andere belanghebbenden. Daarmee biedt onze praktijk de patiënten gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg. Ook laat de praktijk met deze certificering zien dat wij systematisch werken aan de ontwikkeling van zorgverlening en praktijkvoering.

Open voor nieuwe inschrijvingen

Onze praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen:
Verzoek tot inschrijven